Praca w Niemczech – jak rozliczyć podatek?

Coraz więcej osób w naszym kraju żyje na dobrym poziomie, a uzyskane wynagrodzenie umożliwia opłacenie wszystkich rachunków, zakupy i starsza również na przyjemności. Jednak każdego roku ludzie wyjeżdżają do pracy za granicę. Szczególnie popularną lokalizacją są niezmiennie Niemcy.

W jaki sposób odbywa się rozliczenie z urzędem skarbowym w Niemczech?

Bardzo wielu Polaków przebywa za zachodnią granicą – Niemcy zapewniają im pracą, przywożą tam swoje rodziny albo wychodzą za mąż za rodowitych obywateli, dlatego warto wiedzieć w jaki sposób odbywa się zwrot podatku Niemcy zapewniają życie na wysokim poziomie, ale w trakcie rozliczenia trzeba pamiętać o podstawowych zasadach, aby nie popełnić błędów i skorzystać z przysługujących ulg.

Rozliczenie podatku z Niemiec odbywa się w zupełnie innych terminach niż w naszym kraju – to pierwsza i podstawowa różnica. Dokumenty wymagane do zwrotu muszą zostać dostarczone do właściwej instytucji nie później niż do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Jeśli rozliczenia wynagrodzeń odbywa się u naszych sąsiadów, podatnik ma obowiązek określenia stawki podatku oraz klasy podatkowej, do której się zalicza.

Kiedy deklaracja zostanie już złożona, zwrot podatku następuje po upływie od 3 do maksymalnie 6 miesięcy, ale prawo zezwala na dostarczenie deklaracji nawet 4 lata wstecz.

Rozliczenie podatku odbywa się na podstawie dokumentu nazywanego Lohnsteuerbescheiningung, który przypomina PIT-11. Wspomniany dowód jest wystawiany przez pracodawcę najpóźniej do 28 lutego.

Dopiero po przedstawieniu uzyskanych dochodów oraz świadczeń, odbywa się zwrot podatku Niemcy wymagają również wykazania pobieranego zasiłku dla bezrobotnych w okresie przerwy od pracy zawodowej.

W trakcie rozliczenia niezbędne jest wykazanie dochodów uzyskanych w Polsce – w tym celu potrzebne jest zaświadczenie UE/EOG potwierdzające zarobki w Polsce.

Co można odliczyć w trakcie rozliczenia podatkowego?

W zeznaniu podatkowym jest miejsce na koszty podatkowe, które umożliwiają zwiększenie zwróconej kwoty. Wśród popularnych kosztów można wymienić wydatki prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego uwarunkowanego pracą w Niemczech, koszty dojazdu do miejsca pracy, koszty związane z dodatkowymi ubezpieczeniami, koszty wykonywanych szkoleń oraz kursów zawodowych. Wliczają się także koszty leczenia, koszty delegacji służbowych, odzieży ochronnej i innych zakupów poniesionych w celach służbowych.

Nie każdy jest w stanie wykonać rozliczenie podatkowe samodzielnie, dlatego warto skorzystać z pomocy biur podatkowych albo księgowych.