Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

Sprawa rozwodowa nie należy do przyjemnych, gdyż współmałżonkowie bardzo często mają do siebie pretensje, czy żal za rozbicie rodziny, szczególnie kiedy w grę wchodzi kochanka. Na Sali sądowej poruszane są wszystkie aspekty wspólnego życia, również te bardzo intymne. Każda ze stron pragnie udowodnić winę drugiej i wywleka na światło dzienne najczarniejsze sekrety czy głęboko skrywane tajemnice.

Sprawa rozwodowa krok po kroku

Aby rozpocząć postępowanie rozwodowe, niezbędne jest wniesienie pozwu do sądu. Ta czynność zostaje wykonana minimum przez jedną ze stron. Pozew o rozwód należy dostarczyć do organu sprawiedliwości w dwóch egzemplarzach, czyli oryginale oraz odpisie. Sąd zostaje wybrany zgodnie z miejscem zamieszkania małżonków. Ten małżonek, który zdecydował się na przygotowanie i wniesienie pozwu, musi uiścić opłatę stałą w wysokości 600 zł. Kwota jest wyższa, kiedy sąd ma zadecydować również o podziale wspólnego majątku. Napisanie pozwu, a także załatwianie wszystkich spraw wymaga nie tylko znajomości prawa, ale także doświadczenia. Warto więc skorzystać z pomocy specjalisty. Aby znaleźć odpowiednią osobę, najlepiej skorzystać z Internetu. Wystarczy wpisać odpowiednie hasło wraz z miejscowością, na przykład „adwokat rozwody Łódź”.

Sąd sprawdza pozew pod względem formalnym. Jeśli występują błędy albo nieścisłości trzeba liczyć się z koniecznością ich usunięcia czy wyjaśnienia wybranych kwestii. Kiedy wszystko jest w porządku, pismo trafia do drugiego małżonka – sąd wysyła dokument z napisem „odpis”. W ciągu dwóch tygodni druga ze stron jest zobowiązana przygotować odpowiedź na pozew, aby przedstawić swoje stanowisko. Oznacza to, że można ustosunkować się do wypowiedzi wnioskodawcy, udzielić informacji mających znaczenie w orzekaniu o winie oraz zaproponować rozwiązanie kwestii władzy rodzicielskiej, alimentów czy kontaktów z dziećmi. Brak odpowiedzi oznacza zaakceptowanie pozwu dostarczonego przez współmałżonka i wiąże się z brakiem przedstawienia swoich racji.

Kiedy odpowiedź trafi do sądu, zostaje ona przekazana również do powoda.

W dalszej kolejności przychodzi czas na rozprawę sądową. Trzeba stawić się na niej z dowodem osobistym albo innym dokumentem tożsamości. Sędzia wzywa świadków, małżonków oraz pełnomocników stron. Oprócz sędzi na Sali znajduje się dwóch ławników. Każda ze stron zostaje przesłuchana zarówno przez sędziego, jak i pełnomocników.

Lista pytań sądu jest bardzo długa, począwszy od wieku, wykształcenia oraz wyuczonego zawodu, przez stanowisko w stosunku do kontynuacji małżeństwa, sąd pyta, czy strona żywi jakieś uczucia do współmałżonka, od kiedy gospodarstwo domowego przestało być prowadzone, czy więź fizyczna również ustała. Poruszone zostają kwestie wynagrodzenia oraz kontaktów z dziećmi.

Kolejnym krokiem po przesłuchaniu stron i świadków jest przeprowadzenie postępowania dowodowego oraz wydanie decyzji. Jeśli jedna ze stron nie zgadza się z decyzją sędziego, w terminie 14 dni może przygotować apelację.