Jak często podlewać kaktusy?

Kaktusy, jako kserofity, przystosowane są do suchego podłoża, które w warunkach naturalnych pozwala im przetrwać w obrębie pustyni, wydm, stepów. Dzięki możliwościom akumulacji wody, kaktusy potrafią przetrwać bez dostępu do niej przez kilka miesięcy, niektóre nawet przez kilka lat. Ich naturalna zdolność do przetrwania w trudnych warunkach bez dostępu do wody nie oznacza, że jest to środowisko, w którym kaktusy wzrastają najlepiej. Uprawa kaktusów w warunkach domowych przynosi roślinom różnorodne możliwości, które mają bezpośredni wpływ na częstość podlewania.

Co wpływa na częstość podlewania kaktusów?

W zależności od wielkości doniczki, w której umieszczony jest kaktus oraz jego rozmiaru, proporcjonalnie do ilości miejsca wokół korzenia dobieramy ilość wody, którą podlewany będzie okaz. Woda do podlewania kaktusów powinna być o niskim stopniu twardości, najlepiej deszczówka. Jeżeli kaktus umieszczony jest na parapecie, pod którym znajduje się grzejnik, w sezonie grzewczym warto uwzględnić duże parowanie podlanej wody. Na częstość podlewania kaktusów wpływa pora roku. Zimą należy zrobić przerwę w podlewaniu tej rośliny, a podlewając regularnie, warto wykonywać tę czynność rzadziej niż wiosną i latem. Dla kaktusów przelanie wody mogłoby być szkodliwe i skutkujące gniciem korzeni, a następnie obumarciem całej rośliny. Z tego względu lepiej będzie podlewać rzadziej i większą ilością wody.

Rzadko podlewać, uwzględniając warunki uprawy

Uprawianie kaktusów nie oznacza, że nie wymagają one zaangażowania. Rośliny te  powinny być podlewane z częstotliwością, zależną od nasłonecznienia ich ekspozycji, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, wielkości rośliny oraz rozmiaru naczynia, w którym rosną. Rośliny, które mogą zgromadzić wokół siebie sporą ilość wody, będą mogły z niej skorzystać, eliminując konieczność częstego podlewania. Kaktusy powinno się podlewać rzadko, poprzez polewanie wodą z wierzchu lub na podstawkę. sposób podlewania zależny jest od gatunku rośliny.